Wednesday, July 07, 2010

ગુજરાતના સુલતાનોના સેવાકાર્યોની એક ઝલક

ગુજરાતના સુલતાનોએ દિલ્‍હીની મુગલ સલ્‍તનતથી અલગ થઇને ગુજરાતમાં પોતાની આગવી સત્‍તા સ્‍થાપી, પછી એમણે કરેલા સેવાકાર્યોની એક ઝલક
ફેબુઆરી ર૦૧૦ માં જંબુસર ખાતે વિશ્વ ઈસ્‍લામી સાહિત્‍ય મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સેમીનારમાં રજૂ કરવામાં આવેલ એક લેખનું સાર
સંકલન..

Gujarat Na Sultano Ane Vaziro Ni Seva

No comments:

Post a Comment